במחשבון מע"מ מפורט זה יש להזין את רשימת הסכומים (מספריים בלבד) לתוך התיבה, שורה אחר שורה, וללחוץ על לחצן 'חשב'.  המחשבון מאפשר לחלץ מע"מ.

 » נתונים

מה יש לי ביד?
סכום
מעמ
סכום+מעמ
* הזן סכומים:
(שורה אחר שורה)
* אחוז המע"מ:  
      


 » תוצאות