» נתונים

* הזן את יתרת ההלוואה להחזר כיום:
* הזן את גובה התשלום החודשי הנוכחי (ריבית+קרן)
* הזן את שער הריבית על ההלוואה הישנה %
* הזן את שער הריבית על ההלוואה החדשה %
* הזן את מספר השנים בהם תיקח את הלוואתך החדשה
* הזן את סך עלות החלפת המשכנתא (סגירת תיק ופתיחת וקנסות אם ישנם )


 » תוצאות

* זה התשלום החודשי על המשכנתא החדשה
* זה החיסכון החודשי
* אלו מספר החודשים שייקח לכם לכסות את עלות החלפת המשכנתא
* אלו סך הוצאות הריבית שתשלם במשכנתא הנוכחית
* אלו סך הוצאות הריבית שתשלם במשכנתא החדשה
* זה סך החיסכון בהוצאות הריבית במעבר למשכנתא החדשה
* סך החיסכון (החיסכון בריבית פחות עלות החלפת ההלוואה)